top of page
Search
  • blagaruxandra22

Câteva cadre menite să prezinte etapele restaurării pe care le-am parcurs pentru Independența României, primul film de ficțiune românesc din 1912.

După minuțioase procese de asamblare analogă a materialelor filmice, inspecție, curățare și tratare a peliculei, realizate de echipa ANF, apoi digitalizarea ei, adică trecerea peliculei printr-un scanner care a capturat cadru cu cadru imaginea peliculei, în format 4K, realizată fără cusur tot de echipa ANF, a început restaurarea digitală, la care am lucrat timp de jumătate de an în 2019-2020: 6 acte în 6 luni :) .

În procesul de restaurare digitală am urmat o direcție generală clară, cu etape pe care le puteți urmări în linii mari în demo-ul de mai jos. De la stabilizarea imaginii și terminând cu corecții manuale, etapele restaurării au fost ajustate în funcție de interacțiunea film - software. . Proiectul de restaurare este realizat de Arhiva Naționale de Filme. Toate drepturile sunt rezervate Arhivei Naționale de Filme.


48 views0 comments
  • blagaruxandra22EN

Digital restoration requires precision and creative use of software to obtain the best result, as close as possible to the film's original look. The reconstruction of this frame was only possible with the aid of digital tools: the original emulsion had been scratched, damaging the center of the frame., almost erasing the protagonist of this silent gem of 1925, Manasse .


RO

Restaurarea digitală necesită precizie și utilizarea creativă a software-ului pentru a obține cel mai bun rezultat, cât mai aproape de aspectul original al filmului. Reconstituirea acestui cadru a fost posibilă doar cu ajutorul instrumentelor digitale: emulsia originală fusese zgâriată, deteriorand centrul cadrului., aproape ștergând protagonistul acestui film mut superb din 1925, Manasse.


148 views0 comments

Îndrăgostiții dramei Leiba Zibal (1931) | Scanare 4K Peliculă Neinflamabilă - Restaurare Digitală


Câteva cadre înainte și după restaurarea digitală la care am lucrat pentru filmul Leiba Zibal (1931), proiect al Arhivei Naționale de Filme. Aici o putem observa pe Maria, protagonista dramei, interpretată de actrița Tanzy Economu, de la Teatrul Național din București.

Aceste cadre aparțin ultimei secvențe din film, în momentul în care atât Leiba Zibal cât și Gheorghe, cei doi bărbați care se luptă pentru atenția Mariei, realizează că acest conflict a fost până la urmă în zadar, ea ajungând să se îndrăgostească de un al treilea pretendent.


Restaurarea a fost realizată pe imaginea scanată în 4K a peliculei neinflamabile, copie după originalului filmat pe peliculă de nitrat. Această secvență a prezentat inițial numeroase degradări chimice ale peliculei, cum ar fi mucegaiul, dar și defecte de ordin mecanic, ca rezultat al uzurii peliculei în timpul proiecției.


Lovers of the drama Leiba Zibal (1931) | 4K Safety Film Scan - Digital Restoration

A couple of before / after frames of the digital restoration I carried out for the film Leiba Zibal (1931), a project of the Romanian National Film Archives. Here we can see the female protagonist of the film, Maria, played by the actress Tanzy Economu, from the National Theater in Bucharest. This frame belongs to the last sequence in the film, when both Leiba Zibal and Gheorghe, the two men fighting for Maria's attention, realize that this conflict was ultimately in vain, as she fell in love with a third suitor.


The restored film is a 4K scan of the safety copy of the original nitrate film. This sequence initially showed numerous chemical degradations such as mold, but also mechanical damage, as a result of the wear during the film's projection and handling.


50 views2 comments
bottom of page