top of page
[RO]
Restaurare Film este un studio de restaurare fondat de Ruxandra Blaga, restaurator, cercetător și arhivist de film specializat în restaurare digitală de film. În prezent, Ruxandra restaurează și cercetează filmele americane timpurii pentru organizatia Film Preservation Society (LA), cu un accent pe restaurarea filmelor produse de Biograph Company, casa de producție care i-a lansat pe regizorul D. W. Griffith și actori precum Mary Pickford, Lillian Gish și Lionel Barrymore. În paralel restaurează filme pentru Arhiva Națională de Filme, având în palmares restaurări finalizate precum Independența României (1912) - primul lungmetraj filmat în România, Manasse (1925), Leiba Zibal (1931). 

Experiența în restaurare de film a dobândit-o în laboratorul L'Immagine Ritrovata - Cineteca di Bologna (Italia), laborator specializat în restaurare și conservare peliculă film  si în urma absolvirii masterului: Master Dual în Studii de Patrimoniu: Prezentarea și Prezervarea Imaginii în Mișcare, Universitatea Amsterdam. 

[EN] 
Restaurare Film is a film restoration studio founded by Ruxandra Blaga, film restorer, researcher and archivist. She currently restores and researches early American silent films, for Film Preservation Society, focusing on the restoration of films produced by the Biograph Company, home to pioneering director D. W. Griffith and such actors as Mary PickfordLillian Gish, and Lionel Barrymore. In parallel, restores Romanian silent films for the Romanian Film Archive. Her work includes the restoration of films such as Romania's Independence War (1912) - the first Romanian feature film, Manasse (1925), Leiba Zibal (1931).

She previously worked in the Digital Restoration department at L'Immagine Ritrovata - Cineteca di Bologna film restoration and preservation laboratory (Bologna, Italy), and is an alumna of the Dual Masters in Heritage Studies: Preservation and Presentation of the Moving Image, University of Amsterdam.

Restaurare Digitală Film:

DIAMANT (HS ART), Phoenix Restoration (Digital Vision).
Arhivistică: 
Clasificare, Catalogare, Inventariat, Redactare rapoarte, Identificare peliculă film.
Istoria Artelor și Filmului:
Identificarea și analiza critică sub aspectul apartenenţei la un stil, perioadă sau autor. Capacitatea de a media relaţia dintre operele de artă şi public, cu specializare în film și artă europeană modernă (sec. XX).

 

 • FIAF Film Restoration Summer School, Iunie - Iulie 2018, Bologna, Italia.

  • Școala de vară dedicată conservării și restaurării de film, desfășurată în laboratorul de restaurare film L’Immagine Ritrovata.

 • Film Handling Workshop, EYE Filmmuseum, Octombrie - Noiembrie 2017, Amsterdam, Olanda.

  •  Identificare film pe suport nitrat din colecția EYE Filmmuseum, sub îndrumarea curatorilor și restauratorilor Mark-Paul Meyer, Simona Monizza, Elif Rongen și Anne Gant.

 • Silent Cinema, EYE Filmmuseum, Cinema 1, Amsterdam, Olanda. 

  • ​​Prezentator al filmului restaurat de Filmoteka Narodowa (Polonia), The Polish Dancer (1917).

 • EYE International Conference, Activating the Archive, Mai 2018, Amsterdam, Olanda.

  • Fotograf 

University of Amsterdam

 • 2017 - 2019, Amsterdam, Olanda  

Master în Studii de Patrimoniu: Dublă Specializare în Conservarea și Prezentarea Imaginii în Mișcare / Dual Masters in Heritage Studies: Preservation and Presentation of the Moving Image.

 • Teză de Masterat, “Performing Kinemacolor: Între Restaurarea și Prezentarea Filmelor Kinemacolor" / Performing Kinemacolor: Between Film Restoration and Presentation, îndrumător Dr. Giovanna Fossati.

Università degli Studi di Firenze / Erasmus Plus
2014 - 2015 (Florența, Italia)

 • Studii în Istoria și Critica Artei, Teatru și Film, departament DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo).

University of York
2013 - 2016 (York, Marea Britanie) 

 • Diplomă de Licență în Istoria Artelor / B.A. History of Art

  •  Teză de licență, “A Colora Deșertul: Materialitatea Culorii și Reprezentare în ‘Deșertul Roșu’ de Michelangelo Antonioni (1964)" / To Colour the Desert: Colour Materiality and Representation in Michelangelo Antonioni’s ‘Red Desert’ (1964), îndrumător Dr. Emanuele Lugli.

Contact:

 • Restaurator de Film / Fillm Preservation Society (Mai 2022 -Prezent)

 • Restaurator de Film Arhiva Națională de Filme (Octombrie 2019 - Prezent) 

  • Responsabilă cu restaurarea digitală, în regim de lucru individual, a filmelor aflate în patrimoniul Arhivei Naționale de Filme, București. Proiecte finalizate: Manasse (film mut, 1925), Leiba Zibal (film mut, 1931), Independența României (1918), primul film de ficțiune din România -  Centrul Național al Cinematografiei, București.

 •  Restaurator de Film (Intern) / L’Immagine Ritrovata (2018 -2019) Bologna, Italia.

  • Activitate în cadrul echipei de restaurare a 30 de filme, prezentate la festivaluri de film internaționale. Exemple: Easy Rider (1969) - Cannes 2019; Apocalypse Now (1979) - Il Cinema Ritrovato 2019; College (1927) - Marché du Film Classique în cadrul Festivalului Lumière în Lyon, 2019.

 • Arhivist (Practică) /  EYE Collection Centre (Ianuarie - Februarie 2018), Amsterdam, Olanda.  

  • Identificarea și arhivarea colecției de VHS, diapozitive, filme 16mm, din colecția artistului Peter Rubin, îndrumată de Simona Monizza și Mark Paul Meyer, curatori EYE Filmmuseum. Proiectul a inclus intervievarea cunoscuților artistului pentru identificarea și datarea colecției, arhivarea acesteia, precum și prezentarea proiectului în cadrul muzeului EYE.


 

Film Digital Restoration:

DIAMANT (HS ART), Phoenix Restoration (Digital Vision).
Archivist: 
Classification, Cataloguing, Inventory, Reports, Film Identification.
History of Art and Film:
Identification and critical analysis in terms of belonging to a style, period or author. Ability to mediate the relationship between works of art and the public, with an interest in film and modern European art (20th century).

 • FIAF Film Restoration Summer School, June - July 2018, Bologna, Italy.

  • Summer school dedicated to film preservation and restoration, held in the film restoration laboratory L’Immagine Ritrovata.

 • Film Handling Workshop, EYE Filmmuseum, October - November 2017, Amsterdam, The Netherlands.

  •  Identification of nitrate film from the EYE Filmmuseum collection, under the guidance of curators and restorers Mark-Paul Meyer, Simona Monizza, Elif Rongen and Anne Gant.

 • Silent Cinema, EYE Filmmuseum, Cinema 1, Amsterdam, The Netherlands. 

  • Prezentator al filmului restaurat de Filmoteka Narodowa (Polonia), The Polish Dancer (1917).

 • EYE International Conference, Activating the Archive, May 2018, Amsterdam, The Netherlands. 

  • Photographer 

University of Amsterdam

 • 2017 - 2019, Amsterdam, The Netherlands

Dual Masters in Heritage Studies: Preservation and Presentation of the Moving Image.

 • Masters Thesis: Performing Kinemacolor: Between Film Restoration and Presentation, Supervisor Dr. Giovanna Fossati.

Università degli Studi di Firenze / Erasmus Plus
2014 - 2015 (Florence, Italy)

 • Studies in Art History and Criticism, Theater and Film, DAMS department (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo).

University of York
2013 - 2016 (York, United Kingdom) 

 •  B.A. History of Art

  •  Dissertation: To Colour the Desert: Colour Materiality and Representation in Michelangelo Antonioni’s ‘Red Desert’ (1964), Supervisor Dr. Emanuele Lugli.

Contact:

 • Film Restorer / Film Preservation Society (May 2022 -Present)

 • Film Restorer Romanian Film Archive (2019 - Present) 

  • Responsible for the digital restoration, carried out individually, of the films in the patrimony of the National Film Archives, Bucharest. Completed projects: Manasse (silent film, 1925), Leiba Zibal (silent film, 1931), Independence of Romania (1918), the first fiction film in Romania - National Center of Cinematography, Bucharest.

 •  Film Restorer (Intern) / L’Immagine Ritrovata (2018 -2019) Bologna, Italy.

  • Digital restoration within the restoration team, with finalized work of 30 films, presented at international film festivals. Example: Easy Rider (1969) - Cannes 2019; Apocalypse Now (1979) - The Found Cinema 2019; College (1927) - Marché du Film Classique at the Lumière Festival in Lyon, 2019.

 • Archivist (Hands-On Practice) /  EYE Collection Centre (January - February 2018), Amsterdam, Olanda.  

  • Identification and archiving of the Peter Rubin collection of VHS, slides, 16 mm films, from the collection, supervised by Simona Monizza and Mark Paul Meyer, curators of EYE Filmmuseum. The project included interviewing the artist's acquaintances to identify and date the collection, archiving it, as well as presenting the project at the EYE Collection Centre.


 

Independența României (1912)
bottom of page